Privacy verklaring

Vanzelfsprekend hecht ik, Veerle Vandeput, veel waarde aan de bescherming van jouw privacy.

Je deelt allerlei persoonsgegevens als je zelf contact opneemt of als ik contact met jou opneem in het kader van mijn dienstverlening. Ik ga zorgvuldig om met deze gegevens.

In deze verklaring lees je hoe ik omga met jouw gegevens en met jouw privacy.

Contact

Dit is de privacyverklaring van Veerle Vandeput, oprichtster van “Rise up, Love!”.
“Rise up, Love!” maakt onderdeel uit van de activiteitencoöperatie Starterslabo Oost-Vlaanderen (Startpunt cvba-vso), met zetel te 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0479 058 749.

Ik, Veerle Vandeput, respecteer de privacy van alle klanten en gebruikers van mijn website.
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Veerle Vandeput. Wees je er dus van bewust dat Veerle Vandeput niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van “Rise up, Love!”.

Hierna verwijs ik naar mezelf met “Veerle”.

PERSOONSGEGEVENS DIE VEERLE VERWERKT
 • Jouw voor- en achternaam
 • Jouw e-mailadres
 • Jouw IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website
 • Klantnummer
 • Bestelnummer
 • Bestelgegevens
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek)
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE VEERLE VERWERKT

Veerle verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Veerle heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@riseuplove.be, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VEERLE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van “Rise up, Love!” en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan mij verstrekt.

 

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch,
schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening
uit te kunnen voeren
Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten
of eventuele wijzigingen van diensten
Gerechtvaardigd belang
5. Je de mogelijkheid te bieden
een account aan te maken
Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij je
af te leveren;
Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. “Rise up, Love!” verwerkt ook persoonsgegevens als ik
hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de
belastingaangifte
Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving Op basis van een wettelijke plicht

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van “Rise up, Love”) tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Veerle bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

 • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
 • in elk geval niet langer dan vijf jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Persoonsgegevens Termijn Reden
“Rise up, Love!” 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw KvK-nummer 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam 5 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adresgegevens 5 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer 5 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw IP-adres 30 dagen na websitebezoek “Rise up, Love!” analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 5 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Gegevens over jouw activiteiten op de website 30 dagen na websitebezoek “Rise up, Love!” analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Veerle verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Daarnaast verstrek ik jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doe ik alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Met de volgende derden deelt “Rise up, Love!” gegevens:

Derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Administratiekantoor Verwerker Om de BTW-aangifte te
doen
Inkoop- en
verkoopfacturen
Boekhouder      
Facturatiesysteem Verwerker Om facturen en offertes
te kunnen opmaken
Bedrijfsgegevens
benodigd voor het opmaken van offertes en facturen
Email- en websiteprovider Verwerker Voor de website en
e-mails
[vraag na]
Bank Verwerkingsverantwoordeljke Om betalingen voor mij
te genereren
Bankrekeningnummer,
naam [etc, vraag na en vul aan]

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Veerle in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@riseuplove.be.
Veerle zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Veerle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


INDIENEN KLACHT

Veerle wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat ik niet voldoe aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van “Rise up, Love!” wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die “Rise up, Love!” gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Veerle maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van “Rise up, Love!”.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op de website van “Rise up, Love!” zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Facebook
Ik maak gebruik van bv Facebook Ads of andersoortige marketingactiviteiten.

 

Deze site is geen onderdeel van de Facebook website of Facebook inc.
Eveneens is deze site NIET ondersteund door Facebook in welke manier dan ook.
Facebook is een onderdeel van Facebook inc.

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van “Rise up, Love!”  maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Mijn pc is vergendeld met een sterk wachtwoord en mijn gsm is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door “Rise up, Love!” verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@riseuplove.be.

– Deze privacy- en cookieverklaring is van 28.08.2019-